Deze website www.bart-partners.com (de “Website”) is eigendom van Bart & Partners BV (hierna te noemen “Bart & Partners”), een onderneming met adres Boerhaavelaan 30, 5707 SL te Helmond. Bart & Partners is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75830159.

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Inhoud Website

Bart & Partners behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan jou te hoeven doen.

Bart & Partners besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het gebruik van (informatie op) de Website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.

Alle prijzen getoond op de Website zijn onder voorbehoud van fouten veroorzaakt door bijvoorbeeld een onjuiste invoer of technische problemen. Informatie, dus ook aanbod van producten en diensten kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is Bart & Partners niet aansprakelijk. Op grond van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand tussen jou en Bart & Partners.

Aansprakelijkheid

Bart & Partners is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Website. Indien je handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is dit voor jouw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen jou en Bart & Partners tot stand op grond van fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.

Bart & Partners is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en Bart & Partners is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen. Daarnaast is Bart & Partners niet aansprakelijkheid voor inhoud van de Website welke afkomstig is van derden.

De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. Bart & Partners aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden.

Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij Bart & Partners voor zover deze niet bij derden berusten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bart & Partners is het niet toegestaan om (delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal getoond op de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

Contact

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kun je contact opnemen met Bart & Partners via info@bart-partners.com.