69 - Waarom upgraden naar Hyperion 11.2- voordelen en overwegingen

Waarom upgraden naar Hyperion 11.2: voordelen en overwegingen15 Minuten geschatte leestijd

Werkt jouw bedrijf nog met Hyperion 11.1.2.4? Oei, dan is het echt tijd om actie te ondernemen. Oracle Premier Support op deze Hyperion-versie is al een tijd geleden gestopt. Kortom, geen bug fixes, nieuwe functionaliteiten of security updates meer.

Waarom upgraden naar Hyperion 11.2: voordelen en overwegingen

Werkt jouw bedrijf nog met Hyperion 11.1.2.4? Oei, dan is het echt tijd om actie te ondernemen. Premier Oracle Support op deze Hyperion-versie is al een tijd geleden gestopt. Kortom, geen bug fixes, nieuwe functionaliteiten of security updates meer.

Migreren naar Oracle EPM Cloud is een optie. Maar upgraden naar Hyperion 11.2 is voor jouw bedrijf misschien wel een betere keuze. Zo’n upgrade kan relatief snel een eenvoudig.

In dit artikel maak je kennis met de voordelen van een upgrade. Ook lees je waarmee je rekening moet houden als je overgaat naar Hyperion 11.2.

Oracle ondersteunt Hyperion 11.2 nog tot minstens 2034

Een van de belangrijkste overwegingen is de zekerheid van langetermijnondersteuning. Met versie 11.2 heeft Oracle zich gecommitteerd aan het bieden van deze ondersteuning tot minstens 2034. Het bedrijf biedt een robuust ondersteuningsmodel dat gebruikers nog minstens 10 jaar lang verzekert van toegang tot nieuwe updates, security alerts, data fixes en critical patch updates.

Het feit dat Hyperion is opgenomen in het Oracle Applications Unlimited-programma getuigt van hun toewijding aan voortdurende verbetering en ondersteuning.

Bijgewerkte platformcertificering

Stagnatie in de technologie is riskant. Hyperion EPM 11.1.2.4 draait op besturingssystemen en databases die het einde van de ondersteuningsdatum hebben bereikt, wat waarschijnlijk alarmbellen laat rinkelen op IT-afdelingen. Upgraden naar versie 11.2 is technisch gezien een verstandige keuze, omdat het compability garandeert met nieuwere versies van Windows Server, Linux, SQL Server en Oracle Database.

Vanaf versie 11.2.15 werd certificering met Linux 8 geïntroduceerd. Raadpleeg voor specifieke platformdetails de Oracle Enterprise Performance Management System Certification Matrix.

Verbeterde beveiliging

Versie 11.2 brengt een upgrade naar Fusion Middleware 12g, Java 8 en Oracle HTTP Server 12c, waardoor ondersteuning voor TLS 1.2 mogelijk wordt. Deze verbeteringen versterken de beveiliging van Hyperion EPM 11.2, waardoor het een veerkrachtigere en veiligere omgeving wordt.

Onderhoudsaspecten om rekening mee te houden

Oracle levert elk kwartaal EPM 11.2-releases. Deze zijn cumulatief en kunnen worden gedistribueerd als patches (sommige zijn ook volledige versies). Het is een goed idee om niet te ver achterop te raken met updates, omdat voor het inhalen mogelijk tussenstappen nodig zijn. Als je bijvoorbeeld van release 11.2.0 naar de nieuwste 11.2.15 gaat, zijn er drie upgradestappen nodig: 11.2.0 > 11.2.8 > 11.2.12 of 11.2.13 of 11.2.14 > 11.2.15.

Continuïteitsoverwegingen

Het upgraden naar versie 11.2 zorgt voor een vertrouwde manier van werken, wat van groot belang is voor eindgebruikers. Ondanks onderliggende technologische updates blijft de look en feel van de Hyperion 11.2 workspace vergelijkbaar met die van versie 11.1.2.4.

Het is echter goed om te op te merken dat sommige Hyperion-producten/modules zijn stopgezet in 11.2. Mijn advies is dan ook om een beoordelingssessie te houden met je Hyperion-implementatiepartner om eventuele specifieke gevolgen bij het upgraden naar EPM 11.2 te identificeren.

Conclusie

Upgraden naar Hyperion EPM 11.2 is een belangrijke strategische keuze. Aspecten die pleiten voor een upgrade zijn de langetermijnondersteuning van Oracle, bijgewerkte platformcertificeringen, verbeterde beveiligingsmaatregelen en regelmatige onderhoudsreleases.

Ook het behouden van een consistente, vertrouwde gebruikerservaring maken een upgrade naar versie 11.2 aantrekkelijk. Wel is het zaak om eerst alles grondig te onderzoeken voordat je besluit om de update uit te voeren.

Staat jouw bedrijf op het punt om afscheid te nemen van Hyperion 11.1.2.4? En wil je een goed overwogen keuze maken? Bart& Partners is er om je te begeleiden en bij te staan tijdens het gehele technische upgradeproces. Neem contact met ons op en laten we samen door het Hyperion EPM 11.2 landschap navigeren.

Over de auteur

Bianca Radu is gespecialiseerd in EPM technical design, implementaties, upgrades en migraties. Ze heeft een consultancy achtergrond en is daarnaast gecertificeerd customer success manager.

English

Why upgrade to Hyperion 11.2: benefits and considerations

Does your company still work with Hyperion 11.1.2.4? Oops, then it’s really time to take action as Premier Oracle Support for this version has already ended some time ago. In other words, no more bug fixes, new functionalities or security updates.

While migrating to Oracle EPM Cloud is an option, upgrading to Hyperion 11.2 might be a better choice for your company. This upgrade can be done relatively quickly and easily.

In this article we will explore the benefits of upgrading and discuss important considerations when transitioning to Hyperion 11.2.

Oracle will provide support for Hyperion 11.2 until at least 2034

Long-term support is one of the key considerations when making an upgrade decision. With version 11.2, Oracle has committed to providing this support until at least 2034. They offer a robust support model that ensures users have access to new updates, security alerts, data fixes, and critical patch updates for a minimum of ten years.

Hyperion’s inclusion in the Oracle Applications Unlimited program demonstrates Oracle’s commitment to continuous improvement and support.

Updated platform certification

Sticking with outdated technology poses risks for any organization. Hyperion EPM 11.1.2.4 runs on operating systems and databases that have reached their end-of-support date, which should raise red flags within IT departments. Upgrading to version 11.2 is a wise move from a technical perspective as it ensures compatibility with newer versions of Windows Server, Linux, SQL Server, and Oracle Database.

Starting from version 11.2.15, certification with Linux 8 was introduced. For specific platform details, please consult the Oracle Enterprise Performance Management System Certification Matrix.

Security enhancements

Version 11.2 upgrades Fusion Middleware 12g, Java 8, and Oracle HTTP Server 12c, while enabling support for TLS 1.2. These enhancements strengthen the security of Hyperion EPM 11.2, providing a more resilient and secure environment.

Maintenance points to consider

Oracle releases EPM 11.2 updates quarterly, which are cumulative and can be installed through patches (some are also full versions). It is advisable not to fall too far behind on updates, as catching up may require intermediate steps. For instance, upgrading from release 11.2.0 to the latest 11.2.15 requires three upgrade steps: 11.2.0 > 11.2.8 > 11.2.12 or 11.2.13 or 11.2.14 > 11.2.15.

Continuity considerations

Upgrading to version 11.2 ensures a familiar way of working for end users, which is crucial for a smooth transition process. Despite underlying technology updates, the look and feel of the Hyperion 11.2 workspace remains similar to version 11.1.2.4

However, it’s essential to note that some Hyperion products/modules have been discontinued in version 11.2. My recommendation is to hold an assessment session with your Hyperion implementation partner to identify any specific impacts when upgrading to EPM 11.2.

Conclusion

Upgrading to Hyperion EPM 11.2 is a strategic decision with numerous benefits such as long-term support from Oracle, updated platform certifications, enhanced security measures, and regular maintenance releases.

The promise of consistency, along with a familiar user experience, makes version 11.2an attractive choice for organizations. However, conducting a thorough assessment before upgrading is crucial.

As you stand at the crossroads of this decision, remember that we are here to guide and assist you throughout the entire technical upgrade process. Reach out to us and let’s navigate through the Hyperion EPM 11.2 landscape together.

About the author

Bianca Radu is specialized in EPM technical design, implementations, upgrades and migrations. She has a consultancy background and is also a certified customer success manager.