ERP en EPM- waarom beide onmisbaar zijn om te excelleren

Waarom ERP en EPM beide onmisbaar zijn om te excelleren7 Minuten geschatte leestijd

Enterprise Resource Planning (ERP) en Enterprise Performance Management (EPM) lijken soms op hetzelfde terrein te opereren en met elkaar te concurreren. Niets is echter minder waar. Beide systemen (of eigenlijk processen) vullen elkaar aan en zijn onmisbaar voor een succesvolle bedrijfsvoering.

Waar ERP zich richt op het optimaal benutten van tijd en middelen (operational excellence), richt EPM zich op een optimale waardecreatie en het constant aanpassen aan veranderende omstandigheden (strategic excellence).

 

In dit artikel vertel ik wat je met ERP en EPM kunt. En leg ik uit hoe je met Performance Management het verschil kunt maken ten opzichte van de concurrentie.

ERP-EPM Circeldiagram
ERP-EPM Circeldiagram

ERP: onmisbaar voor operational excellence

De term ERP wordt vaak gebruikt om zowel het proces (Resource Planning) als de systemen te beschrijven. ERP-systemen bieden ondersteuning bij het uitvoeren van de primaire activiteiten van een onderneming. Ze stellen je bedrijf in staat om operationele processen op elkaar af te stemmen en te optimaliseren.

ERP-systemen verzamelen waardevolle data die je vertellen:

  1. Wat er gebeurd is
  2. Wat de huidige status van een product of dienst is
  3. Welke volgende stappen gepland zijn

Leveranciers van ERP-systemen bieden vaak bijbehorende Business Intelligence (BI) tools aan om de verzamelde data te analyseren om zo procesverbeteringen door te voeren. De nadruk ligt hierbij op het inrichten van effectieve en efficiënte bedrijfsprocessen.

Kortom, ERP is onmisbaar als je processen wilt stroomlijnen, efficiëntieverbetering nastreeft en datagestuurde besluitvorming wilt faciliteren.

EPM: onmisbaar voor strategic excellence

Met Enterprise Performance Management (EPM) of Corporate Performance Management (CPM) worden systemen bedoeld waarmee je de prestaties van de gehele onderneming kunt consolideren, analyseren en verbeteren.

EPM of beter gezegd Performance Management, is gericht op het ontwikkelen van strategieën en de voortgang daarop. Zo kun je EPM-systemen inzetten bij het maken van strategische en tactische keuzes door de impact van verschillende scenario’s te berekenen en te analyseren. Data uit ERP-systemen worden daarbij vaak gebruikt als bron (verleden) voor voorspellingen van de (nabije) toekomst. Daarnaast zet je EPM traditioneel in voor het ondersteunen van budgetteringsprocessen.

Bij EPM ligt de nadruk dus op het presteren van de gehele organisatie. Oorspronkelijk gericht op de financiële doelen van aandeelhouders, maar tegenwoordig in het belang van alle stakeholders.

Excelleren met Performance Management

Performance Management stelt bedrijven in staat om te focussen op verandermanagement en risicobeheer. In een EPM-systeem of -module kun je performance-modellen maken van diverse bedrijfsprocessen en hun omgeving, gebaseerd op drivers en kentallen. Door periodiek (dagelijks, wekelijks, maandelijks) de vier stappen van een Plan-Do-Check-Act cyclus te doorlopen, kun je verschillende scenario’s doorrekenen en keuzes maken:

  1. Verzamelen van actuele resultaten en relevante omgevingsdata.
  2. Voorspellen van toekomstige resultaten op basis van actuele resultaten, omgevingsdata en eerder genomen acties.
  3. Bepalen welke acties het toekomstig resultaat zo optimaal mogelijk beïnvloeden, door het doorrekenen van alternatieven.
  4. Kiezen voor het beste alternatief en uitzetten van nieuwe acties.

Mensen denken vaak dat gedetailleerde data nodig zijn voor budgetten en planningen, maar dit is zelden het geval. Met behulp van drivers kun je vergelijkbare (en soms betere) voorspellingen doen.

De concurrentie voorblijven

Investeren in Performance Management stelt bedrijven in staat om sneller in te spelen op veranderende omstandigheden. Hoewel het ontwikkelen en onderhouden kostbaar is en de focus op verandermanagement en risicobeheer een behoorlijke cultuuromslag vergt, maakt het een organisatie wendbaar.

Het besef groeit dat het traditioneel budgetteren, gericht op omgaan met beperkte middelen en grip houden op een optimale uitvoering, minder relevant is en dat de focus moet verschuiven naar het omgaan met risico’s en benutten van kansen die ontstaan door externe factoren, zoals veranderingen van behoeften en van de markt. Het inzetten van Performance Management op basis van drivers helpt bedrijven om dat te realiseren. Het resultaat? Snellere en betere voorspellingen, waardoor bedrijven beter kunnen presteren dan hun concurrenten.

Over de auteur

Martin Bos is een ervaren en erkend gezicht in het EPM-domein. Met 20+ jaar ervaring is Martin dé expert voor ondersteuning, advies en softwareselectie.