Zijn prescriptive modelling, AI en xP&A de toekomst van EPM?

Zijn prescriptive modelling, AI en xP&A de toekomst van EPM?8 Minuten geschatte leestijd

Planning is een hot topic binnen EPM. Vooral forecasting tools mogen rekenen op veel belangstelling. Wie wil er nu niet de toekomst kunnen voorspellen? Softwareleveranciers spelen er gretig op in en strooien met termen als prescriptive modelling, AI en xP&A. Maar zijn deze nieuwe ontwikkelingen werkelijk de heilige graal voor EPM? Om maar gelijk de feestvreugde te verpesten: EPM expert Bart van Velzen gelooft er niet heel veel van. En wel hierom…

Financiële data lenen zich lastig voor AI

EPM gaat hoofdzakelijk over financiële data. In hoeverre je daar artificial intelligence op los kunt laten? EPM beweegt weliswaar langzaam richting big data. Maar big data, data mining en data warehousing zijn nog ver van EPM af. Laat staan nuttige AI-toepassingen. Dan zijn we minstens 10 jaar verder, schat ik in.

Politieke motieven

Planning, budgeting & forecasting tools behoren natuurlijk al jaren tot het EPM-domein. Ook predictive modeling – voorspellen op basis van data en patronen uit het verleden – kennen we al een tijdje. En daar zit zeker waarde in. Maar in de praktijk zie ik dat forecasting en budgeting vooral worden ingezet voor politieke motieven.

Bedrijven doen er gemiddeld 3 à 4 maanden over om de toekomst te voorspellen en het budgetplan akkoord te krijgen. In de tussentijd is de wereld alweer 10 keer veranderd. Dus wat zijn die voorspellingen werkelijk waard?

Kunnen voorspellen is één, ernaar kunnen handelen is twee

Stel dat je straks, dankzij nieuwe technologieën, de tijd om te voorspellen kunt inkorten naar een week. Dan nog is de vraag: hoe waardevol is dat voor jouw organisatie? Ben je in staat om jouw voorsprong in kennis om te zetten in actie? Dat is waar het om gaat. Hoe wendbaar is jouw organisatie? Hoe snel kun je reageren op een veranderde situatie? Dat vraagstuk gaat voorbij aan het vak EPM. En software gaat je daarbij niet helpen.

EPM, datamanagement en bedrijfskunde

Mijn voorspelling is dat de vakgebieden van EPM-, datamanagement- en organisatiespecialisten steeds dichter bij elkaar komen. Dat zie je nu al met EPM en ERP. Sommige vendoren verkopen het allebei, net als sommige implementatiepartijen. Veelal ERP-partijen die EPM erbij pakken.

Dat gaat overigens nog vaak mis, want EPM vraagt om een heel andere skillset dan ERP. Op een gegeven moment zullen de hele grote vendoren er waarschijnlijk wel succesvoller in worden. Tenminste, als ze de integraties voor elkaar krijgen.

Maar ook dan blijf ik erbij: de toekomst kunnen voorspellen is leuk. De grote vraag is: ben je in staat om er snel op te acteren.

Smart, Simple, Solid

Zelf houden we vast aan onze filosofie Smart, Simple, Solid. Want waar hebben we het nou echt over? Over oprecht advies. En ja, al die toekomstige technologieën zijn interessant. Maar mijn devies is: first things first. Get the basics right.

Zorg eerst dat je de basis goed op orde hebt. Dat je goed kunt terugkijken, door je consolidatie op orde te hebben. Denk daarna pas aan budgetteren en voorspellen. De meeste bedrijven vinden het al lastig genoeg om een budget op te stellen voor volgend jaar en dat in een korte periode te doen.

Keep things Smart, Simple, Solid.